Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2111 Bøverbu Vel - Restaurering av kalkovnen ved tidligere Heksum Kalkverk

fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til restaurering av kalkovnen ved Heksum Kalkverk

Bygningsvernrådgiveren ved Mjøsmuseet har bistått Bøvertun Vel i forbindelse med ønsket om å sikre og sette i stand den gamle kalkovnen ved Heksum Kalkverk.

Kalkovnen ved Heksum Kalkverk, lokalt også kalt Gråstein-ovnen, er et viktig kulturminne. Kalkovnen ble bygget i 1933 og var i drift til 1962. Den ligger midt i et rikt kalksteinsom-råde med stor produksjon av kalksteinsprodukter.

Topplata og de øvre deler av ovnen er i en faretruende skadeutvikling for selve ovnen, men også for folk som ferdes i området. Befaringsrapporten fra tradisjonsmurer Espen Marthinsen redegjør for ovnens oppbygging, tilstand og selve tiltaket.

Bøverbru Vel viser stort engasjement for å ta vare på ovnen og eier har gitt Velet fullmakt til å søke på tilskuddsordninger.

Strakstiltak som omfatter nedtaking av betongplata som ligger på toppen av ovnen er allerede finansiert og gjennomført.

Nå gjenstår å sette ovnen i stand.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss