Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2107 Andrè Øygard - Restaurering av 2 bygninger og et stabbur på Rødseter

fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av 2 bygninger og et stabbur på Rødseter

Rødseter Gård (til daglig kalt Øygarden) i Fjærland er en svært gammel gård. Den kan spores i skattematrikkelen helt tilbake til 1602, da den ble opprettet og skyldsatt, men selve gården er trolig langt eldre. Gården har vært i samme familie helt siden den ble gjenopprettet i 1602.
Det er André Øygard som eier og driver den i dag.

Fjærland har fostret flere dyktige breførere, og tre av de mest kjente kom fra Rødseter gård i Supphelledalen. Det startet i siste halvdel av 1800-tallet med Anders Øygard sr. (1865-1934), som sammen med de andre gårdene i bygda, var med på å finansiere byggingen av Hotell Mundal, som sto ferdig i 1891. Turistnæringen var allerede på den tiden en viktig inntektskilde i Fjærlandsbygda, og det kom utenlandske turister langveis fra, for å oppleve dette fantastiske fenomenet som isbreen var. Norsk Bremuseum har fått donert breutstyr etter Anders Øygården og mener at folkene på Øygarden har betydd enormt mye for bygd og reiseliv og fremdeles betyr mye for regionen.

André Øygard søker med dette tilskudd til et restaureringsprosjekt i Fjærland som omfatter tre gamle tømmerbygninger - to hus og et stabbur. Kostnadene i prosjektet omfatter i all hovedsak utvendig restaurering og rehabilitering. Prosjektet vil utløse betydelige midler fra søker for innvendig restaurering og rehabilitering i fase to, hvilket omfatter innvendige tømmervegger, dører, innertak, innredning etc.

Målet med prosjektet er å blåse nytt liv i et viktig kulturminne innenfor norsk fjell- og breturisme, og lage et tilbud med spennende aktiviteter og turer på stedet. Dette er altså et prosjekt som vil gjøres tilgjengelig for allmenheten. Her vil bli utleie av rom og konferanse/selskapslokaler i bygningene når de står ferdige.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss