Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1991 Skonnerten Svanen - Installasjon av innbruddsalarm

fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til dekning av tap i.b.m 2 tyverier i sommer samt til installasjon av innbruddsalarm og kurs for mannskap i 2014

Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi ble opprettet i 2006 med formål å vedlikeholde og drive museets verneverdige, 100 fot lange, tremastete skonnert Svanen som da var 90 år gammel, og som står på Riksantikvarens liste. Fartøyet er en unik gjenstand i museets samlinger som eneste bevarte seilende handelsskip fra internasjonal fart i Norge. Hun er et viktig element i museets formidlingsarbeid som rettes spesielt mot ungdom. Svanen seiler derfor som skoleskip for ungdomsskoleklasser hele sommersesongen, og har gjort dette siden 1973.

Bidragene fra Stiftelsen UNI til det store restaurerings og fornyelsesprosjektet for Svanen i 2011-12 har hatt stor betydning for det vellykkete resultatet. Fartøyet har i ettertid gjennomført to vellykkede toktsesonger og Svanen fikk 1. pris som best restaurerte seilfartøy under Risør Trebåtfestival i 2013. Fartøyet har nå de ønskede fartssertifikater og kan dermed supplere med tokt også for andre grupper enn skoleklasser.

Imidlertid ble fartøyet rammet 2 ganger av tyveri; en påhengsmotor som var låst til en livbåt i juni, samt deler av navigasjons- og kommunikasjonssystemet i september.

Det søkes derfor om støtte for klargjøring for tokt i 2014 til dekning av tyveri av påhengsmotor og navigasjon, samt til installering av innbruddsalarm og kurs for mannskap i 2014.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss