Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1989 Stiftelsen Amalie Skrams hus - Prosjekt "Aktiv for Livet"

fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til prosjekt "Aktiv for Livet" for 2014

Amalie Skrams hus, som ble stiftet i 2001, er et kreativt hus med verksteder og sosiale aktiviteter for og med mennesker som har erfaring med psykiske helseplager.

Huser er til for de som vil prøve ut egne kreative ressurser, ha en aktiv hverdag med ny inspirasjon, finne sjelefred, og som søker en sosial møteplass. Navnet er inspirert av forfatteren Amalie Skram som brukte sine personlige erfaringer med egne utfordringer i sine arbeider. Huset tilbyr eget trimrom og ulike frilufts- og fysiske aktivitetstiltak. Huset har dessuten en rekke verksteder for håndverksproduksjon i glass, leire, maling, grafikk og tekstil, samt snekkerverksted og muikkstudio og øvingsrom.

Stiftelsen Amalie Skrams hus søker på vegne av seg selv og samarbeidspartnerne Røde Kors Døråpner, Bergen Turlag og Psykiatrialliansen om tilskudd til prosjektet Aktiv for livet. Deres fells målgruppe er mennesker, særlig unge, innfor rus- og psykiatri, og mennesker som har sonet straff.
Det er særlig rett etter endt soning eller etter å ha vært innlagt til avrusning eller vært innom psykiatrien, at mennesker er mest sårbare for tilbakefall.

Sosialtjenesten rapporterer at det er vanskelig å få målgruppen til å oppsøke og prøve ut ettervernstilbudet.

Ettervernet er preget av mange små og større aktører i privat og offentlig regi som har komponenter av fysisk aktivitet og friluftsliv på programmet, da dette er anerkjente faktorer i målgruppens tilfrisknings- og rehabiliteringsprosess. Men ettervernsaktørene har liten kjennskap til hverandre.

Prosjektet er derfor basert på en intensjonsavtale for 2013 og 2014 mellom partene, hvor målet er å koordinere tilbudene etter hver enkeltes behov, og det er et behov for å tilsette en prosjektmedarbeider som vil arbeide innenfor og på tvers av samtlige samarbeidspartnere.

http://www.amalieskramshus.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss