Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1960 Veteranskibslaget Stavenes - Bygging av livbåt

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til bygging av livbåt nr. 2 hos Ornes Båtbyggeri.

Veteranskibslaget Stavenes fikk innvilget fra Stiftelsen UNI kr. 300.000 til flåter, livbåter m.m. Disse pengene er nå omsider brukt og redegjort for.

Ornes Båtbyggeri, som bygget ovennevnte livbåt, har gitt tilbud på bygging av en livbåt nr. to til et svært godt tilbud som ønskes benyttet.

Stavenes vil bli et helt spesielt bærekraftig fartøyvernprosjekt, hvor Norges største rundtursoperatør har skrevet intensjonsavtale om å selge Stavens som et spesialprodukt på strekningen Flåm - Gudvangen.

Stavenes er et 106 år gammelt fartøy med et stort behov for restaurering. Fartøyet er i hovedsak intakt med restaurering utført med høy faglig kvalitet og etter Riksantikvarens retningslinjer. Dampskipet Stavens er et av svært få ruteskip fra forrige århundreskifte og det eneste dampskipet som er igjen fra Nordre Bergenhus Amts Dampskibe/Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane sin store flåte, som var en viktig pioner i dampskipstrafikken i Norge.

Stavenes gjorde tjeneste i de fleste av Fylkesbaatanes ruter i 68 år. Av særlig interesse er det at Stavenes også hadde rute i Nærøyfjorden som er et av Norges bidrag på Unescos verdsarvliste.

http://www.ds-stavenes.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss