Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1954 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Kittelsenmuseet - Tyveri og innbruddsalarm (P 1954)


fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket materialer i forbindelse med sikringstiltak mot innbrudd ved Th. Kittelsen museet.

I forbindelse med markeringen av at det er 100 år siden Th. Kittelsens død vil Blaafarveværket vise en bred presentasjon av Th. Kittelsens kunst både på Blaafarveværket og på Th. Kittelsen museet på Koboltgruvene.

Th. Kittelsen museet ble åpnet i mai 1993.

I juni 2013 ble et nytt brannslukkingsanlegg satt i drift med støtte fra Stiftelsen UNI og Norsk Kulturråd.

Med en tiltagende kriminalitet føles en usikkerhet i forhold til Th. Kittelsen museets ensomme beliggenhet og ønsker å forebygge og øke sikkerheten mot innbrudd og hærverk på bygget. Blaafarveværket som har store kulturverdier i bygningsmassen, gruver og kunst, er tanken som sikkerhet i alle ledd overordnet.

Det planlegges derfor å gjennomføre et sikringsprosjekt etter sesongslutt.

http://www.blaa.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss