Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1952 A Nord-Troms Museum - Restaurering av hestekjøretøy ved Holmenes sjøsamiske gård.

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 15.685 til restaurering og formidling av hestekjøretøy ved Holmenes sjøsamiske gård.

Holmenes sjøsamiske gård er Nord-Troms Museums hovedanlegg i Kåfjord kommune. Gården er fra rundt 1850, var bebodd frem til 1964 og er den eneste samiske gården med tilhørende tun og uthus og bygninger fra før 2. verdenskrig som er bevart i kommunen.

Kåfjord er en spesiell sjøsamisk kommune i Nord-Troms der lite stod igjen etter krigen. Kommunen har en sterk sjøsamisk identitet og har gjennom festivaler og prosjekter etablert seg som et senter for samisk språk, kultur og historie. Holmenes sjøsamiske gård spiller en viktig rolle i dette arbeidet og skoler, grupper og individer fra både kommunen og utenfra er flittige brukere av anlegget.

Gården er et typisk eksempel på sjøsamisk kombinasjonsbruk, med en driftshistorie som forteller om tilpasning til de vekslende årstidene og ressursene i naturen hvor innmark, utmark og havet hadde like stor betydning.

I 2012 ble det oppført et nytt bygg på Holmenes til oppbevaring og formidling av gjenstander knyttet til den historiske gårdsdrift, gitt og donert til museet fra folk i Kåfjord.

Tidligere tiders kjøretøy har en sentral plass i historien, men få av disse er bevart. De ble gjerne satt utendørs etter at de gikk ut av bruk og har derfor forfalt. En rekke av disse gikk dessuten tapt i forbindelse med nedbrenningen etter 2. verdenskrig.

Av kjøretøy som finnes på Holmenes og som behøver restaurering og istandsetting er bl.a. to bikkvogner, en handvogn, en slede og en slåmaskin. I hovedsak er det trevirket som har forfalt på grunn av fuktskader og utendørs oppbevaring.

http://www.ntrm.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss