Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1915 Kistefos-Museet - "Levende Fabrikk"

fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til HMS og sikkerhetstiltak i forbindelse med driftsettelse av prosjektet.

Kistefos-Museet omfatter industrimuseum, kunsthall og Skandinavias største skulpturpark av samtidskunst. Stiftelsen Kistefos-Museet ble opprettet i 1996, og kom i stand ved gaver fra Christen Sveaas og Jevnaker kommune. Christen Sveaas er barnebarn av Anders Sveaas, grunnleggeren av A/S Kistefos Træsliberi. Kistefos-Museets hovedoppgave er å ivareta og utvikle det som i dag er et teknisk-industrielt kulturminne av nasjonal betydning. Fabrikkanlegget på Kistefos befinner seg på Riksantikvarens liste over bevaringsverdige teknisk-industrielle kulturminner, og Kistefos-Museet mottar årlig betydelig støtte fra Riksantikvaren over Miljøverndepartementets budsjett.

Kistefos-Museet har ønske om å sette drift på enkelte maskiner i Tresliperiet for å gi publikum en opplevelse av hvordan produksjons- prosessene foregikk i tidligere tider. Ved å sette drift på et slipeaggregat, deler av reimdriften og en transportør for kubb, vil publikum få et meget godt innrykk av sliperiprosessen.
Kistefos-Museet søkte Riksantikvaren, og ble tildelt midler til forprosjektet «Levende Fabrikk» i 2012. Forprosjektet konkluderte med at prosjektet er fullt mulig å gjennomføre på en suksessfylt måte.

Museet ønsker at alle delprosjektene kan finansieres samlet. Arbeidene er i et relativt stort omfang og det vil være hensiktsmessig å utføre disse mens museet er sesongstengt. En ferdigstillelse av prosjektet vil være til åpningen 2014 som innebærer oppstart av prosjektet i november 2013.

http://www.kistefos.museum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss