Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1862-A Dagali og Skurdalen menighetsråd - "Leggestad`n" - Omlegging av tak og restaurering

fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til omlegging av skifertak på portal, samt til restaurering og oppbygging av steingard ved "Leggestad`n" i Dagali

Leggstad’n er en gammel gravplass som var i bruk fra 1819 til Dagali fikk egen kirke og kirkegård i 1850. I dette tidsrommet er det gravlagt 126 personer fra bygdene omkring, og navnene på alle er skåret inn i portalens tak.

Kulturvernkonsulent Jørn Jensen i Buskerud fylkeskommune har vært på befaring. Han mener at dette er et sjeldent kulturminne med høy verneverdi.

Gravplassen er i reisehåndbøker beskrevet som turistattraksjon.

Leggstad’n har forfalt og trenger nå vedlikehold for å hindre ytterligere forfall. Prosjektet er delt inn i fire prosjekter:
1) Takomlegging av portal
2) Restaurering av steingard
3) Nytt gjerde
4) Parkering/avkjørsel

http://www.hol:kirken.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss