Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1833 Geirmund Nes - restaurering av hovedbygg

fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til restaurering av hovedbygningen på Nes Gard i Hardanger

Geirmund Nes er 13. generasjon som eier av garden Nes i Kvam.
Siden tenårene har han hatt som mål å sette i stand det gamle klyngetunet på garden. Etter 25 år med restaurering er 9 hus satt i stand, og nå står hovedbygningen på tunet for tur.

Garden Nes i Kvam kan være en av de eldste i Hardanger. På Nesodden ligger 7 gravhauger fra 800 tallet og det er også funnet branngrav fra eldre jernalder. Klyngetunet og gården har en interessant historie som vil komme i bokform i løpet av 2013.

Stikkord er 1600-tallet med tømmer og humle, 1700-tallet med lensmannsgard og tingsete, 1800-tallet med nordlandsfart og utvandring og 1900–tallet med mangesysling og til slutt reiseliv. De ulike epokene har satt sitt preg på tunet, som i alt har 10 hus.

Hovedbygningen er i stav og laft, og 5 ulike tømringsmetoder er brukt.
Klyngetunet på Nes Gard har status som verneverdig. Både Hordaland Fylkeskommune, Hardanger Folkemuseum, Kvam Herad og Fortidsminneforeningen bekrefter dette i, og alle ser det som viktig at hovedbygningen blir istandsatt i tråd med antikvariske prinsipper.

Den omsøkte bygningen er en stor lemstove fra 1740 årene, ombygd til empirestil i 1880 årene. Huset inngår som hovedbygning i det to-generasjons klyngetunet. Prosjektet vant 2.premie i Fylkeskonservator Brekkes arkitekt-konkurranse om byggeskikk på Vestlandet i 1982. Huset står i dag ubebodd, men den fremtidige bruken vil bli som kårhus, til representasjon og næring.

http://www.muho.no/osteroy-museum/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss