Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1695 Ulefos Hovedgaard - Omlegging av tak

...fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til omlegging av taket på vestfløyen ved Uefos Hovedgaard

Ulefos Hovedgaard regnes for å være empiretidens viktigste arkitektoniske verk i Norge. Bygget ligger på en høyde nord for sluseanlegget nær tettstedet Ulefoss.

Ulefos Hovedgaard ble bygget av godseier Niels Aall, bror av Jacob Aall på Næs Jernverk ved Tvedestrand, og var sommerresidens for familien. Huset sto ferdig i 1807, etter en byggeperiode på ca. 5 år.

I dag er Ulefos Hovedgaard et museum. I tillegg til den herskapelige hovedbygningen omfatter museet også et vognmuseum med kjøretøy og reiseutstyr fra Hovedgaarden, en restaurert jordkjeller, lekestue og drivhus.

Hovedbygningen er omgitt av en stor park i engelsk stil.

Ulefoss Hovedgaard er fredet.

Gjennom flere år har man slitt med lekkasje i taket på vestfløyen. Dette har det siste året akselerert, og tvinger frem en løsning om at taket må legges om.

http://telemarkmuseum.no/museum/ulefos-hovedgaard

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss