Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1578 Krambuvika bygdemuseum - redningsflåte for MK Havgutten

fikk i styremøtene 12. juni og 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI, tilsammen kr. 35.000 til kjøp av redningsflåte for MK Havgutten.

Krambuvika bygdemuseum ble opprettet i 1984 og ligger i Lavangen kommune.
MK Havgutten er en kutter på 43 fot bygd i tre i Hemmnesberget i 1919. Fartøyet fikk i 2010 status som verneverdig fartøy.

Fartøyet driftes av Krambuvika bygdemuseum som er en ideell organisasjon bygd på frivillig arbeid. Vedlikehold og drift av MK Havgutten er krevende og fartøyet mottar ikke støtte fra andre tilskudds ytere.

For å tilfredsstille kravene til sikkerhet og dermed kunne bruke Havgutten i formidling av kystkultur, søkes det om økonomisk støtte til innkjøp av redningsflåte.

http://www.stmu.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss