Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1459 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - MOB båt daviter

fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 600.000 til MOB båt daviter om bord i S/S Statsraad Lehmkuhl.

Stiftelsen SS Statsraad Lehmkuhl ble opprettet av Hilmar Rekstens Almennyttige Fond” i 1977 med formål å søke seilskipet Statsraad Lehmkuhl bevart for etterslekten og gi en bruksanvendelse i samsvar med skipets tradisjon, herunder maritim yrkesopplæring. S/S Statsraad Lehmkuhl er ett av 3 nasjonale flaggskip og er Norges største og eldste skværriggede seilskip, bygget i Bremerhaven i 1914.

I 2009 ble S/S Statsraad Lehmkuhl pålagt av Sjøfartsdirektoratet å montere typegodkjente MOB båt daviter, (utsettingsarrangement for Mann-Over-Bord båter) om bord. Pålegget kom til tross for at Sjøfartsdirektoratet hadde godkjent eksisterende utsettingsarrangement så sent som i mars 2009.

Stiftelsen UNI ble muntlig orientert om pålegget i juni 2010 i forbindelse med UNIs årsmøte om bord).

Etter mye dialog ble det akseptert at eksisterende MOB båt daviter kunne ombygges under forutsetning av at de tilfredsstilte LSA koden.

Sjøfartsdirektoratet krevde forhåndsgodkjente tegninger samt å godkjenne det endelige resultatet.

I forbindelse med mellomklassing av S/S Statsraad Lehmkuhl i januar 2011, ble verftet Westcon forespurt om å fabrikkere og montere modifikasjonen av MOB båt davitene.

P.g.a. tidspress frem mot start av seilingssesongen og frykt for å ikke tidsnok møte Sjøfartsdirektoratets krav med risiko for tap av sertifisering, valgte man Westcon som tilvirker av den nye løsningen.

http://www.lehmkuhl.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss