Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1454 A Nærøyfjorden Verdsarvpark / Eier: Birger og Margrete Gerløw - Restaurering av Frenninja-saga i Aurland

fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 58.000 til restaurering av Frenninja-saga i Aurland.

Stiftelsen Nærøyfjordens verdsarvpark arbeider for bærekraftig verdiskaping ut fra de landskapsmessige og kulturelle ressursene i nærområdene omkring Nærøyfjorden, som er den sørlige del av verdsarvområdet i det Vestnorske fjordlandskap. Stiftelsen har i flere år hatt fokus på bygningsvern, og samarbeider med eiere og andre aktører som sitter på gode restaureringsprosjekt om å få gjennomført disse.

Det søkes her på vegne av eierne søskenparet Gjerløw, Birger og Margrete Gjerløw.

Frenninja-saga på Aurlandsvangen i Sogn og Fjordane er et kulturminne med lokalhistorisk verdi, men er også viktig for å sikre et mangfoldig og helhetlig bygningsmiljø i verdsarvområdet. Store deler av bygningskroppen står uti Aurlandsfjorden. Denne plasseringen i det vestnorske fjordlandskapet gjør den til et blikkfang, rett ved kaia i Aurland som har anløp av både ferger og ekspressbåter.

Saga har fungert som garveri, snekkerverksted, sløydskole, i tillegg til at det her har vært produsert silde- og fruktkasser. Og, selvsagt har den fungert som sag.

Frenninja-saga er i dag i bruk som lager for et kajakkutleiefirma, og når saga blir satt i stand blir lokalet ennå bedre egnet til oppbevaring av utstyr, kanskje også til kurslokaler og enkel servering i rustikke, autentiske lokaler.

http://www.naroyfjorden.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss