Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1318 M/K Terje v/Terje Midtun - Reparasjon av skroget. (P 1318)


fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til reparasjon av skroget på MK Terje.

Terje Midtun restaurerer på privat basis fiskekutteren M/K Terje på 39 fot.
Båten er bygget i 1921 og senere ombygd i 1954 til nåværende utseende. Den har vært brukt til kystfiske, slik som sildefiske, brislingfiske og rekefiske frem til 1993,og har vært tilsammen i nesten 70 år i fiskeriregisteret.

Det er utarbeidet en tilnærmet komplett historikk med fiskerinummer, eiere og bruk, og fartøyet kom på Riksantikvarens liste i 2008.

Nåværende eier har lagt ned et stort arbeid med å føre fartøyet til den stand og utseende det hadde da det var i fiske, og med 20 Hk Wichmann Semidiesel er den nærmest et flytende museum som får stor oppmerksomhet overalt på kysten.

http://www.fartoyvern.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss