Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1297 Erkjentlighetsprisen 2010 - Sjømannskirken

... ble på styremøte 24. august tildelt Sjømannskirken med kr. 300.000. Prisen ble overrakt styremedlem i Sjømannskirken, Per Kristian Knutsen på styremøte i Stiftelsen UNI 26. oktober 2010.

Tildelingen ble begrunnet med bl.a. følgende:

Sjømannskirken, har fra å være et kirkelig kulturelt og sosialt møtested primært for norske sjøfolk i utlandet, blitt en institusjon som imøtekommer alle nordmenn som oppholder seg utenfor Norges grenser.

Stiftelsen UNI ønsker å gi en erkjennelse til Sjømannskirken for det utrettelige arbeid de legger ned året rundt for nordmenn i "nød" i utlandet; i forbindelse med kriseberedskap eller familierådgivning. Her kan vi spesielt minnes betydningen av Sjømannskirkens arbeid i forbindelse med tsunamien 2. juledag i Thailand for snart 6 år siden. Mange av de nordmenn som ble rammet vil aldri glemme hva Sjømannskirken gjorde for dem disse skjebnesvangre dagene etter 26. desember 2004.

Et annet eksempel er Sjømannskirkens arbeid for de som jobber i Nordsjøen. Næringen har selv bidratt til at Nordsjøprest-tjenesten ble opprette til støtte for arbeiderne i Norges største industrieventyr, som i starten var regnet som et tøft og utfordrende pionerarbeid.

http://www.oppdalrkh.no/no//index.php

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss