Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1179 R/S Idun 44 v/Eddie Lesund - Fornyelse/sertifisering av sikkerhetsutstyr

fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 27.786 til fornyelse/sertifisering av sikkerhetsutstyr for R/S 44 Idun

R/S 44 Idun er en redningsskøyte donert til Redningsselskapet av det daværende livsforsikringsselskap Idun og ble bygget i 1937 hos Knut Christensen & Co i Risør.

Eiers (Lesunds) formål er å bevare fartøyet slik det var da det gikk ut av tjeneste i Redningsselskapet i 1969 og benyttes i dag som seilende kulturformidler, og er et kjent innslag i veteranbåt- og kystkulturstevner langs kysten. R/S Idun har av Riksantikvaren status som verneverdig fartøy, og har gjennom flere år over statsbudsjettet fått bevilget midler til nødvendige reparasjonsarbeider.

Til våren er det gått 5 år siden R/S 44 Idun mottok støtte til anskaffelse av sikkerhetsutstyr og det er nå tid for fornyelse/sertifisering av disse.

http://www.villa-lofoten.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss