1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3889 Alta Museum IKS - Spesialsydd overtrekk og soppvask av M/K Vally
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3888 Lulesamisk Senter - Bygging av fryserom i museumsmagasin
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3885 Stein Inge Kvinge – Istandsetting av vinduer i trevarefabrikken Norkvingo
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3884 Safa Eiendom AS - Istandsetting av gammel fabrikkpipe på Tysse
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3883 Askøy Kystlag - Restaurering av JOM, motorisert Oselver
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 3882 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Innkjøp av bærbare radiotelefoner
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 77.950 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3881 Lillesand menighetsråd - Brannvern i Tingsalen
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3880 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Møre - Oppussing av nytt senter i Ålesund
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3879 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Møre - Sikring av nytt bymisjonssenter i Ålesund
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 107.495 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3878 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndagen 2018
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>Totalt 207 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss