1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2041 Stavanger Kunstmuseum - Sikkerhetssystem
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til nytt sikkerhetssysten for Stavanger kunstmuseum
les mer>>P 2040 Astafjord Kystlag - Renovering av M/K Folkvang
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til full renovering av M/K Folkvang
les mer>>P 2039 Oda Lindahl Øverbye og Jane Lindalen - Restaurering av låve på Vestre Tysketorpet
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av låve på Vestre Tysketorpet
les mer>>P 2038 Skodje kommune - Sikring og restaurering av Gamle Vågsbru
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring og restaurering av Gamle Vågsbru
les mer>>P 2037 Vågan Kystlag - MJ Anne Bro - Reparasjon av stråkjøl
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til reparasjon av stråkjølen på Anne Bro
les mer>>P 2033 Oddbjørn Bertheussen - Renovering av Gamle Grand Hotell i Vardø
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til renovering av vinduene i første etasje på Gamle Grand Hotell i Vardø
les mer>>P 2032 Ragnar Trohjell - Gjenreising av Toskedalsstova
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ghenreising av Toskedalsstova
les mer>>P 2030 Lofotmuseet - Renovering av tak og piper på Storvågen Søndre
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til renovering av tak og pipe på Storvågen Søndre
les mer>>P 2029 Museet Midt IKS - Avd. Kystmuseet Nord-Trøndelag - Brannsikringstiltak i Bryggene
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 700.000 til brannsikringstiltak i Bryggene
les mer>>P 2027 Salten veteranbåtlag - Istandsetting av svinerygger og spanetopper på M/S Blomøy
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utgifter på istandsetting av svinerygger og spanetopper på M/S Blomøy
les mer>>Totalt 222 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss