1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3703 Odalstunet - Brannsikring
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3701 Stiftelsen D/S Stord I - Innredning av mannskapsseksjon på fremre banjerdekk
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3698 Karmsund folkemuseum - Fotomagasin og kjølemagasin
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3697 Stiftelsen Nome kulturhistoriske bygg - brannsikring ved Øvre Verket
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3696 Hotel Mundal AS - Sprinkleranlegg
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3695 Kate Sheriff og Simon Johansson - Sikring av steinfjøs/grisehus
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 43.750 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3694 Bjørn Inge Ruset - Sikring av tørrmur i gjødselkjeller
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3693 Redningsselskapet Region Sør - Nytt utstyr for Forebyggende Seilas i 2018
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 279.685 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3692 Huitfeldtbrygga AS - Istandsetting av Huitfeldtbrygga
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3691 Forbundet Kysten - Miljøtiltak i kystlagene i 2018
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 600.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 207 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss