1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2310 Sameiet Lillegården - Innsetting av stålpipe i Bryggerhuset på Lillegården
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til innsetting av stålpipe i Bryggerhuset på Lillegården
les mer>>P 2309 Lierne kommune - Kompetansehevingskurs i takrestaurering
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til kompetansehevingskurs i takrestaurering
les mer>>P 2307 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Tjærebreing av Finnesloftet på Voss
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 63.600 til tjærebreing av Finnesloftet på Voss
les mer>>P 2306 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Tjærebreing av Holdhus gamle kirke
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 42.600 til tjærebreing av Holdhus gamle kirke
les mer>>P 2304 Eidskog Røde Kors - Etablering av vannredningsgruppe
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 88.000 øremerket personlig utstyr
les mer>>P 2303 Sameiet Osloveien 6 - Sikring og restaurering av balkonger, damehoder og ornamentikk
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring og restaurering av balkonger, damehoder og ornamentikk ved Osloveien 6
les mer>>P 2302 Finnskogen Kro og Motell og eiendom AS - Reparasjon av scene i Finnskog-parken
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket reparasjon av scenen i Finnskog-parken
les mer>>P 2301 Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum - Sikring av smia ved Odda Smelteverk
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 152.500 til sikring av smia ved Odda Smelteverk
les mer>>P 2300 Esten Einar Bakkejord - Restaurering av bolighuset på Middagsmoen
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 44.000 ti restaurering av bolighuset på Middagsmoen
les mer>>P 2298 Kåre Nes - Restaurering av Gamleløa på Nes
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til restaurering av Gamleløa på Nes
les mer>>Totalt 222 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss