1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2104 Stiftelsen Vigsnes Grubeområde - Brannsikring av Administrasjonsbygget Visnes
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til brannsikring av Administrasjonsbygget på Visnes
les mer>>P 2103 Lars Kleppe - Restaurering av verneverdig grindløe med fjøs i kjeller på Drangevågen
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av verneverdig grindløe med fjøs i kjeller på Drangevågen
les mer>>P 2101 Kvæfjord Kystlag - Restaurering av fiskefartøyet M/K Svenja
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 øremerket reparasjon av styrhus på M/K Svenja
les mer>>P 2099 Svinøya Rorbuer AS - Fullsprinkling av Svolvær eldste handelsbrygge fra 1828
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til fullsprinkling av Svolværs eldste handelsbrygge fra 1828
les mer>>P 2098 Nansenskolen - Nytt låsesystem og utendørs belysning ved Nansenskolen på Lillehammer
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til nytt låsesystem og utendørs belysning ved Nansenskolen på Lillehammer
les mer>>P 2096 Stiftelsen Notnaustet i Norddal - Rearasjon av et grindbygget notnaust til oppbevaring av båter
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 32.500 til reparasjon av et grindbygget notnaust til oppbevaring av båter
les mer>>P 2095 Kirkens Bymisjon Oslo - Samtaletilbud for barn og unge i Oslo
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til Kirkens Bymisjons samtaletilbud for barn og unge i Oslo - Robust i 2014
les mer>>P 2094 Museum Nord - Eiere: Tordis, Even, og John-Magnus Johnsen - Restaurering av Tuva - fase 2
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 84.000 til restaurering av Tuva - Fase 2
les mer>>P 2093 Milena Miccoli - Restaurering av tak på våningshuset ved Solberg Nedre
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til Delprosjekt 1 - Restaurering av taket på våningshuset ved Solberg Nedre
les mer>>P 2092 Trondheim befalsforening - Restaurering av hvelvkjeller i Vår Frue gt. 4
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av hvelvkjeller i Vår Frue gt. 4
les mer>>Totalt 222 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss