1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2171 NOrsk Folkehjelp Andøy - Bredskapshenger og hjertestarter
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til en beredskapshenger og en hjertestarter
les mer>>



P 2102 Marianne og Andreas Holmen - Utbedring av el. anlegg ved Øvre Vilberg gård
15.05.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utbedring av elektrisk anlegg ved Øvre Vilberg Gård
les mer>>



P 2118 Jorunn Eldegard - Bevaring av låven på Eldegard
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til bevaring av låven på Eldegard
les mer>>



P 2117 Nordøyan AS - Sikringstiltak mot brann av kulturhistoriske bygninger og eiendeler på fiskeværet Nordøyan i Vikna kommune
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket kjøp og installasjon av brannvarslingsanlegg og brannpumpeanlegg i forbindelse med bygningen "Nordkapp"
les mer>>



P 2115 Bærum landbruksforening, avd. Historisk landbrukssamling - Tilrettelegging for landbrukshistoriske samlinger på Vøyen gård i Bærum
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 for tilrettelegging for landbrukshistoriske samlinger på Vøyen gård i Bærum
les mer>>



P 2112 Fortidsminneforeningen - Prosjektet - Gode Råd
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til temahefte om brannsikring og generelle råd for innbrudds sikring i gamle hus
les mer>>



P 2111 Bøverbu Vel - Restaurering av kalkovnen ved tidligere Heksum Kalkverk
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til restaurering av kalkovnen ved Heksum Kalkverk
les mer>>



P 2108 Ottar og Irene Stegen - Restaurering av våningshuset
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 48.500 til restaurering av våningshuset på Øvste Stegen
les mer>>



P 2107 Andrè Øygard - Restaurering av 2 bygninger og et stabbur på Rødseter
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av 2 bygninger og et stabbur på Rødseter
les mer>>



P 2106 Stavanger maritime museum - Restaurering av museumsfartøyet Wyvern
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket pumper, brannslukkningsopplegg, navigasjon, kommunikasjon, redningsflåter og diverse redningsutstyr for museumsfartøyet Wyvern
les mer>>



Totalt 222 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les mer



Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss