1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3785 Norsk Maritimt Museum - avd. i Norsk Folkemuseum - Sikring av båthall
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 3.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3784 Svein Tufte - Restaurering av strandsitterløe på Bakka i Aurlandg
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3783 Ask Historielag - Oppgradering av Mindetunet
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3782 Herøy Bygdesamling - Rehabilitering av Stornaustet på Herøy
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3781 Stiftelsen D/S Hansteen - Sikkerhetsutstyr
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 220.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3780 Anne S. Trolie – Istandsetting av enhetslåven på Roverud
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3779 Vegårshei bygdetun - Julius Grasåsens Samlinger - Reparasjon av råteskadet på tak på Det Kvite Bygget
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 52.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3778 Generallunden Boligsameie - Hastetiltak på Stabburet og Dukkestuen etter tilbakeflytting
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3777 Stiftelsen til ivaretagelse av Fridtjof Sundts Musikkhall og Kjeglebane - Brannsikring
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3776 Norsk Billedhoggerforening - Brannsikring av Villa Furulund
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 208 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss