1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3849 Nordlandsmuseet - Bodø - Brann- og innbrudds anlegg
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3848 Stiftelsen Hestmanden - Istandsetting som seilende skip, herunder sikring
05.09.18
... ...fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 975.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3847 Høre/Vestre Slidre Røde Kors Hjelpekorps - Innkjøp av ATV og multihenger
05.09.18
... ... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3846 Arne Samuelsen og Teppo Valkama – Istandsetting av Dørnbergerhuset i Son
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 3825 Gurid Aga Askeland – Skifertak på bolighus på Utne
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3824 Rannveig Vonheim og Ivar Seip – Bevaring av fjøset på Aaseng i Brønnøy
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3820 Norsk Fiskeværsmuseum på Å, avd. i Museum Nord - Brannsikringstiltak
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3819 Ole Jacob Bjørnebye – Restaurering av øvre stabburet på Sjurderud Gård
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3818 Gratangen kystlag - Oppgradering av sikkerhet og slippsetting av Straumnes
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3817 Frogner Kino Drift AS - Brannsikring og elektriske arbeider i forbindelse med tilbakeføringen av Frogner kino
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 207 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss