Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 548 Fortidsminneforeningen - Borgund besøkssenter - Utstilling

fikk på styremøtet 30. august 2004 innvilget kr. 500.000 til utstillingsdelen ved besøkssenteret ved Borgund stavkirke.

Fortidsminneforeningen er en frivillig forening med ca 8.000 medlemmer som arbeider for vern og bruk av vår kulturarv. De eier i alt 43 eiendommer, hvorav 8 stavkirker. Borgund stavkirke er den mest besøkte. Disse besøkene resulterer i betydelig slitasje og det blir nå bygget et besøkssenter for å avlaste kirken. Selve bygningen er fullfinansiert og byggearbeidene ble igangsatt medio mai d.å

Utstillingen skal beskrive stavkirkenes historie og deres plass i verdensarkitekturen med vekt på bygningen, inventaret og kirkekunsten. Det skal brukes fotos, tegninger, gjenstander og modeller.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss