Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernprisen 1997 - Skade- og miljøvern

ble på generalforsamlingen i Stiftelsen UNI den 27. mai 1998 tildelt Stiftelsen Utladalen naturhus med kr. 100.000.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss