Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 995 Kongsberg kirke - sikring

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget kr. 2.325.000 til gjennomføring av sikring av Kongsberg kirke.

Kongsberg kirke er Norges største og best bevarte barokkirke, innviet i 1761 med Kongsberg som datidens nest største by, og gjenspeilte Sølvverkets ambisjoner og velstand.

Riksantikvaren uttaler bl.a. i sitt brev av 13. feb.: ”Kongsberg kirke er en av landets mest verdifulle kirker. Eksteriøret er nøkternt i upusset tegl, formgitt av pietisten Joachim Stuchenbrock, hvor etter hans død Michael Helzen overtok som arkitekt. Helzen sørget for at kirken fikk et svært rikt interiør. Bl.a. tre unike lysekroner fra Nøstetangen glassverk og barokkorgel fra 1765. Kirken står i hovedsak uendret fra 1700-tallet og med opprinnelige vinduer. Det er gjennomført en del brannsikringstiltak i Kongsberg kirke, men p.g.a. kirkens høye kulturelle verdi er det et stort behov for ytterligere sikring.”

Firmaet Castor Kompetanse har utarbeidet en detaljert tilstandsanalyse for kirken, med et istandsettingsbehov på kr. 36 mill. Et program arbeides med for raskest mulig å håndtere de vesentligste avvik og skader.

http://www.skorovaseiendom.com/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss