Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 991 Friskolefonet for 13-årig Rudolf Steinerskole i Bergen - Stamerhuset

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget kr. 100.000 til sikring og vedlikehold av Stamerhuset.

Friskolefondet for 13-åri Rudolf Steinerskole i Bergen (Friskolefondet) er en stiftelse med formål ”å bidra til det økonomiske grunnlag for drift av en fritt arbeidende, 13-årig Rudolf Steinerskole i Bergen”.

Steinerskolen er en 13-årig skole, med en klasse på hvert trinn og er statlig godkjent etter egen lærerplan. Skolen mottar statsstøtte til drift, men svært lite til vedlikehold og husleie.

Stamerhuset ble bygget i 1857/58 som lysthus og sommerbolig i senempirestil av Johan Stamer. Huset ble vedtaksfredet i 24 og ligger ved Rudolf Steinerskolen i Bergen og brukes til kunstfagundervisning og lærer-/vaktmesterbolig.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss