Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 990 Odda kommune / Oddaprosessen - Lindehuset

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget kr. 221.666 til restaurering av fasade vest på Lindehuset.

Oddaprosessen er et pilotprosjekt innenfor Riksantikvarens verdiskapingsprogram på kulturminnefeltet og drives av Odda kommune i partnerskap med NVIM. Prosjektet tar utgangspunkt i de bygningene Odda kommune har overtatt på den tidligere Smelteverkstomta i Odda sentrum.

Bygningene skal rehabiliteres etter antikvariske prinsipper med nye aktiviteter.
I årets handlingsprogram er restaurering av Lindehusets vestfasade ett av de 3 høyest prioriterte områdene.

Hovedprosjektet er delt opp i 4 underprosjekter, hvor vestfasaden på Lindehus inngår som første del, kalt ”Odda Smelt” . Å starte rehabiliteringen her, vil være et pluss for hele portalområdet, da dette skal tjene som publikumsinngang ved kulturarrangementene som er tiltenkt Lindehuset.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss