Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 989 Vadsø kommune - Kiby Nykraft grendelag

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget kr. 75.158 til tilbakeføring av fase/vinduer på Kiby Skole.

Kiby skole eies av Vadsø kommune, men disponeres og driftes av Kiby Nykraft grendelag som ble stiftet i 1974. Skolen er oppført på begynnelsen av 1900 tallet og ble benyttet som skole frem til ca 1960, men senere benyttet av grendelaget til forskjellige kurs, møtevirksomhet, juletrefester, etc.

I 1982 ble taket på skolen ødelagt i en storm, og da Vadsø kommune ikke kunne avse midler til reparasjon, oppsto lekkasjer. Skolebygningen forfalt, og lokalene kunne ikke lenger benyttes.

I 2006 ble det igjen blåst liv i laget, og skolen som et samlingspunkt i Kiby, ble det store temaet. I 2007 bevilget Vadsø kommune kr. 300.000 til rehabilitering av skolen og Kiby Nykraft har hittil nedlagt 650 dugnadstimer i prosjektet.

Etter oppfordring fra fylkeskonservator er det et ønske å tilbakeføre vinduene. Kostnadene til dette vil utgjøre 25% av totalt budsjett og vil medføre at prosjektet ikke kan fullfinansieres.
Bygningen er oppført i kommunens verneplan for eldre bebyggelse og fylkeskommunene anbefaler støtte til prosjektet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss