Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 988 Lierne museer - kurs

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget kr. 45.000 til kurs og restaurering av spontak og oppsetting av skigard.

Lierne museer består av Nordli bygdemuseum med 7 bygninger, og Sørli museum med 14 bygninger. Det totale areal er på 1660 m2.

Sommeren 2008 vil styrelsen gå et kurs for å sette opp skigard ved Nordli bygdemuseum, og våren/sommeren 2009 planlegges et kurs i taklegging av spon, en gammel tradisjon og teknikk som holder på å gå i glemmeboka. Eldste bygning ved museet er fra 1725. Udlandsstua er fra 1850-1860 og trenger nytt spontak.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss