Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 987 Sunnfjord Museum - sikringsplan

fikk av Stiftelsen UNI i august 2008 innvilget kr. 30.000 til utarbeiding av en risiko- og sårbarhetsanalyse - sikringsplan.

Sunnfjord Museum er et kulturhistorisk regionsmuseum for Indre Sunnfjord i Sogn og Fjordane og er pr. i dag foreningseiet av Sunnfjord Sogelag. I løpet av 2008 vil de imidlertid bli en selvstendig stiftelse. Museet ligger ved Movatn, 9 km øst for Førde sentrum.

På museet er det 31 antikvariske bygninger fra 1500-tallet og 3 av dem er freda, inkludert 12.000 gjenstander og en fotosamling med eldre foto. Friluftsmuseet er delvis et rekonstruert gardsanlegg med innmarkshus og utmarkshus, delvis en opprinnelig husmannsplass, i tillegg til noen enkeltstående hus.

For 2008-2009 vil man utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse i arbeidet med en samlet sikringsplan som skal inneholde tiltak mot brann, tyveri, naturskade og krisehåndtering. Og vil gjelde friluftsdelen av museet.

http://www.kulturarv.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss