Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 987 Sunnfjord Museum - sikringsplan

fikk av Stiftelsen UNI i august 2008 innvilget kr. 30.000 til utarbeiding av en risiko- og sårbarhetsanalyse - sikringsplan.

Sunnfjord Museum er et kulturhistorisk regionsmuseum for Indre Sunnfjord i Sogn og Fjordane og er pr. i dag foreningseiet av Sunnfjord Sogelag. I løpet av 2008 vil de imidlertid bli en selvstendig stiftelse. Museet ligger ved Movatn, 9 km øst for Førde sentrum.

På museet er det 31 antikvariske bygninger fra 1500-tallet og 3 av dem er freda, inkludert 12.000 gjenstander og en fotosamling med eldre foto. Friluftsmuseet er delvis et rekonstruert gardsanlegg med innmarkshus og utmarkshus, delvis en opprinnelig husmannsplass, i tillegg til noen enkeltstående hus.

For 2008-2009 vil man utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse i arbeidet med en samlet sikringsplan som skal inneholde tiltak mot brann, tyveri, naturskade og krisehåndtering. Og vil gjelde friluftsdelen av museet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss