Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 981 MaritaStiftelsen - Div. rep. i Holstsgt. 6

fikk av Stiftelsen UNI i august 2008 innvilget kr. 35.000 til diverse reparasjonsarbeider i Holstsgt. 6

MaritaStiftelsen ble dannet i 1984 på bakgrunn av det forebyggende arbeidet som Leiv O. Holstad startet i 1975. Dens hensikt og oppgave er å forhindre at ungdom begynner med rusmidler – og å hjelpe dem som har blitt misbrukere til et nytt og meningsfylt liv uten rus.
MaritaStiftelsen:
er særlig kjent for Maritafilmen i sitt skoleopplegg
- Rock mot Rus et opplegg rettet mot skolene
- startet i 2002 et eget ungdomsarbeid
- engasjerer seg i fengselsarbeid
- har drevet bruktbutikk i Markveien i Oslo siden 1994
- har siden 1990 samarbeidet med rehabiliteringsinstitusjoner i KRAFT og overtok i 2002 sentrale administrative funksjoner
- engasjerer seg internasjonalt
- har siden 1996 drevet Maritakafeen i Prinsensgt. i Oslo
- kjøpte i desember 2003 Holstsgt. 6, med bl.a. administrasjon, Marita Bo og Omsorg og Møbeltapetseringsverksted.

Siden 1994 har MaritaStiftelsen drevet arbeidstrening og ettervern gjennom Maritabutikken i Markvn. 67, senere også brukttøybutikken ”Den Røde Tråd” i Møllergt. 23 og møbeltapetseringsverksted i Holstsgt. 6.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss