Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 940 Astafjord Kystlag - MK Folkvang

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 22. april 2008 innvilget kr. 135.000 til rednings- og sikkerhetsutstyr på MK Folkvang.

Astafjord Kystlag eier MK Folkvang. Båten ble bygget i 1911 som seilende fiskefartøy og hadde ikke motor, men ble levert forberedt for montasje av en petroleumsmotor. Båten står på Riksantikvarens lister.

Kystlaget har i løpet av 12 år med utallige dugnadstimer samt støtte fra Riksantikvaren, brakt båten tilbake slik den var i 1911.

Nå ønsker Astafjord Kystlag å presentere, vise frem og delta i Arktisk Konvoi med MK Folkvang. Turen går til Brest i Frankrike i 2008 og planen er å gå innom Oslo for spesielt å gjøre ære på Oslo Havnevesen, Marinen og ikke minst Gunnar Sønsteby, som alle bidro hver på sin måte å berge båtvraket.

For femte gang arrangeres ”veteranbåtenes OL” i Brest i Bretagne, og også denne gang vil Forbundet Kysten være norsk organisator. Nytt av året er at nordnorske båter skal gå i samlet og organisert ”konvoi”, gitt navnet ”Arktisk Konvoi”.

For at MK Folkvang skal kunne delta og gå ”utaskjærs” er det en rekke mangler:
1. Rednings- og sikkerhetsutstyr, kr. 135.000
2. Instrumentering, kr. 171.719
3. Ombygging av skipperlugar, kr. 65.000
4. Nødstrømaggregat, kr. 110.850
5. Varme, ventilasjon og sanitær, kr. 45.000
6. El.kjettingvinsj og nokk, med kjetting og anker, kr. 60.000
Til sammen kr. 587.567

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss