Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 936 Henie Onstad Kunstsenter - branndør

fikk av Stiftelsen UNI i april 2008 innvilget kr. 25.564 til en B-30 branndør mellom lobbyen og rampe.

Kunstsenteret ble åpnet i 1968 og er en av våre mest betydningsfulle museums-institusjoner. Museet har som visjon å være Norges ledende arena for internasjonal samtidskunst og skape spennende møter med morgendagens kunst i dag.

Hovedmålet er:
- å oppnå internasjonal anerkjennelse som en spennende arena for samtidskunst,
- å bli et nasjonalt forbildet for formidling av samtidskunst til barn, unge og voksne
- å gi etablerte og nye publikumsgrupper betydningsfull kunstopplevelse og
- forvalte og utvikle egne samlinger og deposita på et høyt kvalitetsnivå

Etter anmodning fra Asker og Bærum Brannvesen søkes det om tilskudd til montering av en B-30 branndør mellom lobbyen og rampen. Tiltaket blir støttet av ABM-utvikling.

http://www.fortidsminneforeningen.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss