Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 933 Stiftelsen Onsøyhåggan

fikk av Stiftelsen UNI i april 2008 innvilget kr. 49.093 til utskifting av vinduene på "Onsøyhåggan"

Stiftelsen Onsøyhåggån ble opprettet av Byneset Historielag i forbindelse med at historielaget fikk donert husmannsplassen Onsøyhåggån i 1997. Stiftelsens oppgave er å ta hånd om drift og forvaltning av eiendommen.

Husmannsplassen ble opprettet i 1828 og var bebodd frem til 1994. Plassen har aldri hatt innlagt vann og elektrisk strøm og den gir et godt inntrykk av levekårene for husmenn i tidligere tider. Til tross for begrensede fórressurser har det vært drevet med ku, sau, gris og høner på plassen i tillegg til at jakt og fiske har gitt verdifulle bidrag til ellers knappe ressurser. Mye av redskaper og hjelpemidler er selvlaget.

Våningshus og låve med inventar ble i 1997 donert til Byneset Historielag.
Plassen har de senere år forfalt en del, og en betydelig restaurering må gjennomføres før den kan fungere.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har innvilget noe tilskudd, men dette dekker bare en liten del av de totale kostnadene. Medlemmene utfører derfor en betydelig frivillig innsats både for drift og restaurering.

Nå står utskifting av vinduer for tur. I fjor fikk de et gunstig tilbud fra en lokal vindusprodusent under forutsetning at de kunne produsere når det passet dem best, og vinduene ble levert i fjor sommer. Dette arbeidet vil imidlertid gjøre et svært stort innhogg i disponibel kapital. Utskifting av vinduene er beregnet ferdigstilt i september 2008.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss