Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 932 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Koboltgruvene - El.anlegg i gruvene

fikk av Stiftelsen UNI i april 2008 innvilget kr. 100.000 til sikring av det elektriske anlegget i gruvene.

Stiftelsen Modums Blaafarveværk ble opprettet på Riksantikvarens kontor i 1971 med formål å bevare og utnytte bygninger, anlegg og minner fra Blaafarveværkets drift, og ivareta museale interesser i Modum kommune. Som kulturhistorisk museum skal Stiftelsen drive forskning og formidling av industrihistorie.

Th. Kittelsen- museet er en integrert del av Blaafarveværket.

Det er et omfattende opplegg av kabler og lysarmatur som sikrer tilførsel av strøm i alle gruvegangene som blir benyttet til gruveturer. Dette er en forutsetning for sikkerheten. I tillegg er lyssetting av spesielle steder en forutsetning for å øke opplevelsen for publikum.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss