Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 925 Sollerudstranda Skole - Windekind prosjekt (P 925)


fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 12. februar 2008 innvilget kr. 260.000 til maritim sikkerhetsopplæring på SY Windekind.

Sollerudstranda skole er en alternativ skole som driver alternativ undervisning for elever i 9. og 10. klasse som har falt ut av normalskolen.

S/Y Windekind er en 55ft seilyacth, bygd i Holland i 1918.

Prosjektets pedagogiske og sosiale plattform er utviklet gjennom tre år, mens den maritime virksomheten med S/Y Windekind etableres som seilende prosjekt våren/sommeren 2008, når båten er operativ. Målsettingen er å utdanne utsatt ungdom i Oslo innen maritim virksomhet og sjøsikkerhet. Utsatt ungdom har lange tradisjoner i Norge med å dra til sjøs. Her får ungdom lære seg samarbeid, oppleve naturkrefter og ta ansvar i forhold til andre. Skolen har til nå fått låne båter til virksomheten, samtidig som elever ved skolen i flere år har arbeidet med gruppens båt, S/Y Windekind. Båten ble sjøsatt i høst, etter flere års landligge.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss