Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 923 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - adgangskontroll hovedbygning

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 12. februar 2008 innvilget kr. 500.000 til oppgradering av adgangskontrollanlegget i hovedbygningen på Maihaugen.

Maihaugens virksomhet består av Frliluftsmuseet, Håndverkssamlinga, utstillinger, kulturhus, Dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk, Norsk Handverksutvikling, Sekretariatet for museenes samtidsnettverk, Opplandsarkivet avd. Maihaugen, Norges olympiske museum og Postens historiske samlinger.

Adgangskontrollsystemet i hovedbygningen, som har vist seg å være meget stabilt og funksjonelt, er snart 10 år gammelt. Imidlertid begynner det å nærme seg slutten for teknologien dette er basert på med magnetsripekortlesere. Etter at man fikk et overordnet presentasjonssystem vil det nå være mulig å integrere adgangskontrollanlegget fullt opp mot de øvrige sikkerhetssystemene, noe som ikke er mulig med systemet de har i dag.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss