Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 921 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - brannalarmanlegg hovedbygning

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 12. februar 2008 innvilget kr. 354.000 til oppgradering av brannalarmanlegg i hovedbygningen på Maihaugen.

Maihaugens virksomhet består av Frliluftsmuseet, Håndverkssamlinga, utstillinger, kulturhus, Dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk, Norsk Handverksutvikling, Sekretariatet for museenes samtidsnettverk, Opplandsarkivet avd. Maihaugen, Norges olympiske museum og Postens historiske samlinger.

Hovedbygningen på Maihaugen sto ferdig i 1959, tegnet av arkitektene Geir Grung og Sverre Fehn i arkitektkonkurransen om museumsbygningen i 1949. Senere er bygningen utvidet i flere omganger med bl.a. konsertsal, utstillingssaler, m.m. Den store utvidelse kom imidlertid i forbindelse med de olympiske vinterleker i 1994.

Brannalarmanlegget i hovedbygningen er over 20 år gammelt. Sentralen har blitt oppgradert, men detektorene er nå gått ut på dato, og ikke lenger mulig å skaffe reservedeler. I et bygg på 10.000 m2 er det viktig med detektorer som kan gi direkte stedsangivelse ved alarm.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss