Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 909 Lovisenborg / Hansenbruket

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 12. februar 2008 innvilget kr. 100.000 til "førstehjelpsreparasjon" av Hansenbruket i Kongsfjord.

Åse Winsents er født og oppvokst i Kongsfjord. Etter 32 år flyttet hun tilbake i 2002.
I løpet av den tiden har hun restaurert det verneverdige ”Trinetun” som består av to våningshus, to fjøsbygninger og pakkhus tilhørende eiendommen ”Sandmo”. Bygningene er verneverdige, tilhørende en unik klyngebebyggelse på Veines i Kongsfjord. De eldste bygningene er fra slutten av 1800-tallet.

I 2004 ble Kongsfjord Gjestehus etablert som et driftsselskap. Etableringen har ført til etablering av nye småbedrifter i bygda med påfølgende befolkningsvekst.

Åse Winsents fikk i 2007 Finnmarks Fylkeskommunes ”steds – og miljøutviklingspris” og var også Fylkesmannens kandidat til kulturlandskapsprisen for 2007.

Prosjektet det søkes til er et gammelt fiskebruk, Lovisenborg, fra ca 1911, med påbygd sløyeskur på 1950 tallet. Kongsfjord er et av de vestligste punktene i Finnmark som ikke ble brent under 2. verdenskrig og bruket er derfor svært viktig som dokumentasjon av kysthistorien.

Areal- og kulturvernavdelingen i fylket har tatt med anlegget i sin søknad til Riksantikvaren, men dette gjelder bare fundamenteringen av den eldste delen. Deler av kaiområdet er allerede kollapset med stor fare for at sløyeskuret og kaia faller sammen. Det er derfor spesielt kaianlegget som trenger ”førstehjelp”, og adkomstveien fra land til kaiområdet og reparasjon av kollapset kaihjørne vil bli prioritert.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss