Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 908 Østfoldmuseene, avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum - Vestgårdstua

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 12. februar 2008 innvilget kr. 150.000, og ytterligere kr. 100.000 i oktober 2012 - til gjenreising og restaurering av Vestgårdstua, et svalgangshus fra 1700-tallet.

Venneforeningen Haldenvassdragets Kanalmuseum har i en årrekke hatt ansvaret for driften av museet. Nå er museet gått inn i Østfoldmuseet, som har overtatt ansvaret for driften.

Imidlertid eier Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum fortsatt Ørje Brugs område.

På 1700-tallet var svalgangshus en vanlig bygningstype. Nå er disse bygningene stort sett forsvunnet eller totalt bygd om.

På Nordre Vestgård stod det et slikt svalgangshus som eieren ønsket å få fjernet/brent ned. Den ble derfor av antikvariske myndigheter besluttet å flytte. Den laftede bygningen ble tatt ned og flyttet av en erfaren laftesnekker, med tilskudd av fylkeskonservatoren og Fortidsminneforeningen i Østfold og videre besluttet satt opp på den gamle plassen Storemoen hvor den vil bli liggende i nær tilknytning til et kulturhistorisk område, med de fredede grensefestningene fra 1905., Ørje sluser fra 1860 og det gamle Ørje Brugs område med Kanalmuseet. Marker historielag ønsker videre å innrede Vestgårdstua med inventar fra bygdesamlingen, som i dag står lageret forskjellige steder i kommunen.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss