Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 904 Munch Museet - klimamålere

fikk av Stiftelsen UNI i februar 2008 innvilget kr. 100.000 til mobile klimamålere.

Munch-museet åpnet dørene for publikum i 1963, hundre år etter kunstnerens fødsel. Bygningen er tegnet av arkitektene Gunnar Fougner og Einar Myklebust. Edvard Munchs testamentariske gave til Oslo kommune omfatter rundt 1100 maleriet i tillegg til grafiske blad, tegninger og noen skulpturer samt trykkplater, bøker, notatbøker, dokumenter, fotografier og møbler.

Munchs kunstverk er svært etterspurt og Munch-museet driver en utstrakt utlånsvirksomhet. I denne forbindelse forsøker museet kontinuerlig å bedre forholdene når det gjelder transporter og utstillingslokaler, og det stilles strenge krav til lånetakere når det gjelder dokumentasjon på klimatiske forhold på utstillingsstedene.

Det har imidlertid vist seg vanskelig til enhver tid å få innhentet riktig dokumentasjon på det faktiske klima. Medsendte loggere har i ettertid vist ustabilt klima i utstillingsperioden. Da er det regel for sent og skader kan allerede ha oppstått.

WNC – Wireless Communication har interessert seg for denne problematikken og ønsker å utvikle en mobil sensor, utstyr med et GSM-modem, som kan forsyne museet med opplysninger om hvordan forholdene rundt bildene er til enhver tid.

WNC presenterte ideen for Henie-Onstad Kunstsenter, Nasjonalmuseet for kunst og for Munch-museet tidligere i år, og alle var svært interessert i å være med på å utvikle produktet.

http://www.bks.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss