Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 902 Nordnorsk Kunstmuseum - grafikkmagasin

fikk av Stiftelsen UNI i februar 2008 innvilget kr. 90.000 til innredning av nytt grafikkmagasin.

Nordnorsk Kunstmuseum ble etablert i 1985 som en selvstendig stiftelse og er det eneste større kunstmuseum nord for Trondheim. Driften blir finansiert over statsbudsjettet.

I 2001 flyttet Kunstmuseet inn i Sjøgata 1 på Prostneset i Tromsø, en monumental murbygning fra 1917, tegnet av arkitekt Søren Andreas Wiese Opsahl. Museet ligger i Tromsøs eldste gateløp med fasaden mot Roald Amundsens plass og med hurtigrutekaia og domkirken i sin umiddelbare nærhet.

Nordnorsk Kunstmuseum har i dag tre magasiner for oppbevaring av kunstverk som alle er overfylte. Det er derfor et ønske å innrede ytterligere ett rom for grafikk. Rommet er klimaregulert, men mangler oppbevarings-system.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss