Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 90 Aalesunds Museum - Sikring av Ålesunds eldste bygning

fikk på styremøte 17. september 1997 innvilget kr. 200.000 til sikring av Ålesunds eldste bygning.

Aalesund Museum er fra 2004, sammen med Sunnmøre Museum, Godøy Kystmuseum, Møbelmuseet, Sykkylven Naturmuseum, Ytste Skotet, Landbruksmuseet for Møre og Romsdal, Herøy Kystmuseum, Ørsta Bygdetun - Brudavolltunet, Sivert Aarflot-museet, Volda Bygdetun og Garverimuseet og Dalsfjord Fyrmuseum en del av Stiftinga Sunnmøre Museum.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss