Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 892 Sauherad kirke

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 4. desember 2007 innvilget kr. 81.293 til skifte av elektrisk ledningsnett i tak og veggbelysning.

Sauherad kirke er en av de mange steinkirkene som ble bygget i Telemark i de første århundrene etter kristendommens innføring i Norge. Tradisjonen sier at det ble tatt stein fra den gamle festningen på Brattningsborg til Sauherad kirke. Brattningsborg er den fjellknausen man kan se nordvest for kirken. Kirken er bygget av grovt tilhoggen gråstein.
Sauherad kirkelige fellesråd består av medlemmer fra Nes Sokneråd og Sauherad menighetsråd.

Sauherad kirkelig fellesråd har søkt og fått godkjenning til å skifte alt elektrisk anlegg i kirkene i kommunen, med prioritet ovner og gammelt tilførselsnett. Riksantikvaren anbefalte dette etter befaring i 2002.

Nes kirke ble ferdig i 2006 og arbeidet ble startet opp i Sauherad kirke i 2007. Omtalte ledningsnett i tak og veggbelysning ble holdt utenfor hovedsøknaden p.g.a. begrenset økonomi, og det var bestemt at dette skulle man søke Stiftelsen UNI om. Imidlertid, etter hvert som arbeidet skred frem, ble det klart at lokale elektrikere likevel kunne brukes. Arbeidet ble derfor forsert for å kunne ta kirken i bruk i god tid før jul.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss