Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 884 Redningsselskapet - skøyte i Simrad-klassen - RS UNI Helgeland

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 4. desember 2007 innvilget kr. 3.6 mill til ny redningskøyte i Simrad-klassen.

Redningsselskapet (Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning) er en landsdekkende humanitær forening med det primære formål å redde liv og berge verdier på sjøen, samt å opprettholde og utføre rednings- og hjelpetjeneste langs den norske kyst og i tilstøtende havområder. Redningsselskapet skal også drive opplysningsarbeide og forebyggende virksomhet for å bedre sikkerheten for sjøfarende.

Til nå er det bygget 12 fartøyer i Simrad-klassen. Skøytene er bygget for bruk av Redningsselskapets frivillige Sjøredningskorps. De frivillige er utdannet på et høyt nivå og har med sin store fleksibilitet oppnådd stor anerkjennelse i profesjonelle redningskretser. Skøytene i Simrad-klassen er , til tross for sin beskjedne størrelse, fullt utrustede redningsskøyter. Korpsene er i dag plassert fra Østfold i sør til Troms i nord og er i utgangspunktet utviklet for å betjene en raskt økende fritidsbåtflåte.

Den nye skøyta vil være bemannet av frivillige mannskaper. Pr. i dag opererer Redningsselskapet 14 sjøredningskorps med i underkant av 700 frivillige redningsmenn og kvinner. Den nye skøyta skal etter planen stasjoneres i Nord-Norge, med Brønnøysund som det mest sannsynlige stasjoneringssted.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss