Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 881 Naturvernforbundet i Holtålen - Fjellrevgruppa

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 4. desember 2007 innvilget 120.000 til bevaring/reetablering av fjellrev.

Naturnvernforbundets fjellrevgruppa er en frivillig organisasjon som arbeider uavhengig, men i nært samarbeid med off. forvaltning. Mye av arbeidet blir utført på dugnad. Fjellrevgruppa i Naturvernforbundet i Holtålen ble i 2004 utvidet til å omfatte også Røros, Tydal og Selbu.

Fjellreven er den mest truede pattedyrarten i Norge, selv om den har vært totalfredet siden 1930. På begynnelsen av 1900-tallet var fjellreven særdeles etterstrebet p.g.a. ekstremt høye skinnpriser og den tilpassningsdyktige rødreven tok over både i skogen og fjellet. I Norge finnes det ca 50 voksne fjellrever og noen flere i Sverige.

Naturvernforbundet i Holtålen startet sitt arbeide for å redde fjellreven allerede i 1980. De senere års forskning viser at rødreven er en av hovedårsakene til at fjellreven ikke har klart å øke i antall etter fredningen i 1930. Rødreven er større og okkuperer fjellrevens hi, lever av samme mat og er en predator overfor fjellreven som dermed trekker seg unna til dårligere jaktmarker. Med de gode resultater som vår svenske nabokommune har fått til med et effektivt rødrevuttak, vil også fjellrevgruppa forsøke samme metode på norsk side.

http://www.gamlesalten.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss