Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 877 Mosvik kommune - Nesset Husmannsplass

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 4. desember 2007 innvilget kr. 100.000 til flytting av Nesset Husmannsplass

Mosvik er en liten kommune i Nord-Trøndelag med litt i underkant av 900 innbyggere. Mosvik kommune omfatter halvøya på nordvestsiden av Trondheimsfjorden mellom denne og Verrabotn.

For fem år siden kjøpte Mosvik kommune husmannsplassen Nesset Nedre som ligger like inntil et boligfelt. Bygningene ønsker man nå å flytte til museumsområdet i Mosvik.

Nesset var en husmannsplass under Vinje bruk og er en viktig del av historien til Mosvik. Husmannsplassen var nokså typisk for sin tid med våningshus og fjøs bygget sammen.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss